-

-
Nyhed fra redaktionen
Sådan bæres ordner og medaljer

 Almindelig påklædning

 Blazer med D.F.B. Skjoldemblem

Nål eller Knap < Foreningsemblemer
Medalje           < Foreningsemblemer
Hæderstegn    < Foreningsemblemer  
Officielle ordensdekorationer / medaljer 
-

Set forfra i nummerorden fra venstre mod højre

1. Foreningsemblem
2. Landsråd
2. Foreningshæderstegn
4. Jubilæumstegn ( 10, 25, 40, 50, 60, 65, 70 el. 75 )
5. Svensk
6. Norsk
7. Finsk
Tilbage